Optima SPA

כל הכלים לניהול ולתפעול שוטף של הספא שלכם בתוכנה אחת.

 • חיבור לתוכנת ניהול המלון

  מעקב אחר פעילות אורחי המלון בספא באותו

  ההמשק של ניהול המלון השותף

 • מערך דוחות ובקרה

  אספקת דוחות מגוונים המייעלים את תהליכי
  העבודה והתשלום

 • ניהול המטפלים וטיפולים

  טיפול יעיל בכל הקשרים בין מטפל, מטופל,
  טיפול, זמן ומקום הטיפול

 • ניהול התפעול השותף

  שיפור השיבוצים והניהול השוטף של הספא,
  בהתאם לצרכים עדכניים

 • ניהול השירות ללקוח

  כל המידע על הלקוחות זמין ונגיש בזמן אמת
  ומאפשר להתאים טיפולים ושיבוצים אופטימליים

 • מודול מנויים וספא

  יצירת תוכניות מנויים ובניית פרופיל אישי
  מותאם לכל אורח

להדגמה צרו איתנו קשר!