Wishbox

Wishbox מערכת להתכתבות עם האורח ולביצוע פרה ציק אין
לידיעתך, החל מהחודש הבא תחויב בתוספת של 19 ₪ בחודש.
העלות הינה, בגין שמירת קבצים בשרת.
הממשוק הינו דו כיווני (אינטגרציה מלאה)