הוספת חדרים

לידיעתך, תשלום בגין תוספת היחידות יחושב בהתאם לחוזה. החיוב יחל בחודש הבא.