מודול עמלות

מודול עמלות – מחשב את העמלה של הסוכן באופן אוטומטי לטובת תצוגה בדוחות והתחשבונות למול הסוכנים
לידיעתך, החל מהחודש הבא תחויב בתוספת של 19 ₪ בחודש