מודול משק בית

מודול עבור המנקה לעדכון סטטוס החדרים וניהול תחזוקה ותיקון חדרים (כולל אתר מותאם למובייל)