Optima OSCAR

מודול לריכוז בקשות האורחים במערכת אחת.

 • שיפור תהליכי העבודה במלון

  זיהוי נקודות חוזק וחולשה ושיפור תהליכי הטיפול
  והעבודה במחלקות השונות

 • תיעוד מלא של קריאות השירות

  יצירת ארכיון המאפשר בדיקת תלונות היסטוריות
  של אורחים, תחקור טיפולים של עובדים וכו'

 • סיעו בהנעת צוות המלון

  ריכוז כל הקיראות במערכת מאפשר השוואת
  ביצועים בין עובדים ותגמול עובדים בהתאם

 • ניהול קיראות השירות בזמן אמת

  שליטה ובקרה על קריאות השירות בזמן אמת
  וסינונן לפי דחיפות

 • שיפור שביעות רצון האורחים

  טיפול מהיר בתקלות המוביל לעלייה בשביעות
  רצון האורחים

 • זיהוי וטיפול בבעיות חוזרות

  איפיון תקלות חוזרות וביצוע טיפולי תחזוקה
  מונעים באיורים בעייתיים

להדגמה צרו איתנו קשר!