ממשק מפתחות SDS ADIOS

מערכת מנעולים חכמים .
המערכת שולחת אוטומטית קוד כניסה, בהתאם להזמנת האורח.
מחיר עלות הקמה חד פעמי: 500₪, תשלום חודשי 200₪.